ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SMEs น้ำท่วมอีสาน เปิดสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 1-3 ปี

ครม.เห็นชอบมาตรการ ก.คลัง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพ่วง SMEs เปิดสินเชื่อฟื้นฟูกิจการดอกเบี้ย 3% ยกเว้นดอกเบี้ย 1-3 ปี ขณะที่ภาคเอกชน ห้างร้าน ช่วยน้ำท่วมลดหย่อนภาษีได 1.5 เท่า พร้อมยกเว้นภาษีซ่อมแซมบ้าน และรถยนต์ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) Continue reading “ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SMEs น้ำท่วมอีสาน เปิดสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 1-3 ปี”

สสว.ชวน SMEs เติมความรู้บุกตลาดใกล้-ไกล เพิ่มช่องทางขายสินค้า

สสว.ร่วมกับ ECBER จัดงานสัมมนา “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล ฉบับ SMEs ยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0” ชี้ช่อง SMEs ไทยบุกตลาดส่งออกรัสเซีย และเวียดนาม นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-SAAN Center for Business and Economic Continue reading “สสว.ชวน SMEs เติมความรู้บุกตลาดใกล้-ไกล เพิ่มช่องทางขายสินค้า”