“เอสเอ็มอีแบงก์” ชูสินเชื่อ Factoring เสริมสภาพคล่องพยุงรายย่อยฟื้นธุรกิจ

smebank

“เอสเอ็มอีแบงก์” เดินเครื่องสินเชื่อ “Factoring” เพิ่มทุนเสริมสภาพคล่องช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยฟื้นธุรกิจจากอุทกภัย ชูดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดเงิน ระบุเน้นจับกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็กป้อนสินค้าสู่ผู้ผลิตรายใหญ่

นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า หลังจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจส่งสินค้า กับผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่การนิคมต่างๆ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น หรือเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภาวะดังกล่าวสินเชื่อ “แฟคตอริ่ง” (Factoring) จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเป็นช่องทางการให้ผู้ประกอบการ มีเงินทุนในการหมุนเวียนและขยายการผลิตให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารได้เสนอเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการลดต้นทุนทางการเงิน โดยให้บริการสินเชื่อ “แฟคตอริ่ง” วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR -0.5 % ต่อปี (ปัจจุบัน MLR อยู่ที่ 7.25%) ซึ่งอัตราดังกล่าวถือว่าต่ำที่สุดในระบบ อีกทั้ง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยให้สินเชื่อสูงสุดถึง 80% ของหนี้การค้าที่นำมาโอนสิทธิ์

นายโสฬส กล่าวว่า “สินเชื่อแฟคตอริ่ง” ของธนาคารปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าทั่วไป รวมทั้งสินเชื่อแฟคตอริ่งของธนาคารยังได้รับความนิยมจากผู้ขอกู้ในอันดับต้นๆ โดยธนาคารมีมูลค่าการรับซื้อหนี้การค้าประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี และในปีนี้ (2555) ธนาคารมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มบริษัทคู่ค้าหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มซัพพลายเออร์ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การนิคมต่างๆ นอกจากนั้น เพื่อแนะนำสินเชื่อดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ประกอบการในวงกว้างยิ่งขึ้น ทางธนาคารยังได้จัดงานสัมมนา “เพิ่มยอดขาย ขยายธุรกิจ” ด้วย โดยผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ — ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV