ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ชะลอปรับค่าจ้าง 300 บาท 70 จว.ไปปี 2558

กระทรวงแรงงาน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีย้ำให้ภาครัฐชะลอปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ใน 70 จังหวัดที่เหลือไปเป็นปี 2558 อ้างก่อนหน้านี้เอสเอ็มอีได้รับผลกระทบมามากแล้ว ด้าน รมว.แรงงาน พร้อมรับข้อเสนอและนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป

การประชุมระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) กับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการรองรับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น 300 บาท ถือเป็นต้นทุนสำคัญของเอสเอ็มอีที่ถูกปรับแบบก้าวกระโดดเฉลี่ยร้อยละ 40 โดยก่อนหน้านี้ เอสเอ็มอีได้รับผลกระทบมามากแล้วจากต้นทุนราคาสินค้าหลังน้ำท่วม วันนี้ได้เสนอภาครัฐให้ชะลอการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ในอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ไปเป็นปี 2558 เพื่อให้เอสเอ็มอีได้มีเวลาเตรียมตัว ขณะเดียวกันให้ภาครัฐทบทวนมาตรการช่วยเหลือลดผลกระทบ เช่น เพิ่มแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนผู้ประกอบการ ตั้งกองทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง ลดต้นทุนพลังงาน เป็นต้น

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ข้อเสนอที่ได้รับฟังในวันนี้จะกลั่นกรองและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป แต่บางข้อเช่นให้ชะลอเวลาปรับขึ้นค่าจ้างเป็นปี 2558 เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เห็นว่าถูกรุมเร้าจากภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเร่งปรับให้เร็วที่สุด ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเป็นประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น การลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 การลดรายจ่ายจากส่วนต่างของค่าจ้างที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการเสริมสภาพคล่องค้ำประกันสินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ด้วย — ที่มา : สำนักข่าวไทย

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV