กรมสรรพากรแจงเหตุคืนภาษีล่าช้า

กรมสรรพากร
“จิตรมณี” โฆษกกรมสรรพากร แจงคืนภาษีช้า เหตุผู้เสียภาษีที่ขอคืนเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีใหม่ ทั้งภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ  ภาษีบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศจึงขยายเวลาทำการถึง 2 ทุ่มเฉพาะมีนาคมนี้
นางจิตรมณี  สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า
“กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการให้บริการของ  RD Call Center  โทร. 1161 เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เสียภาษีและประชาชนผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2553 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2554  ทำให้มีผู้ใช้บริการสอบถามมากกว่าช่วงเวลาปกติ กรมจึงขยายเวลาให้บริการ RD Call Center โทร. 1161 นอกเวลาทำการ เฉพาะเดือนมีนาคม 2554 จะให้บริการในทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. และเปิดให้บริการในทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติและขอรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาภาษีทา’โทรศัพท์ ที่ RD Call Center  โทร. 1161 จำนวน 120 คู่สาย การขยายเวลาให้บริการในครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับกรมสรรพากรมากยิ่งขึ้น”
สำหรับความคืบหน้าการคืนภาษีบุคคลธรรมดาภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91นั้น   กรมสรรพากรได้ดำเนินการคืนภาษีให้ผู้ที่ขอคืนไปแล้วจำนวน 351,789 ราย  (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554)  ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 8.6  นอกจากนี้กรมสรรพากรได้ชี้แจงกรณีที่คืนภาษีช้า   เนื่องจากในปีภาษีที่ผ่านมา มีการออกมาตรการภาษีใหม่หลายมาตรการ  ส่งผลให้ผู้เสียภาษีได้รับสิทธิในการขอคืนภาษีเพิ่มขึ้น
ยกตัวอย่าง   ภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ  ภาษีบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นต้น  ทำให้ขณะนี้มีผู้ยื่นแบบฯและขอคืนภาษีไว้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 4.91% และการขอคืนภาษีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องใหม่ เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการคืนภาษีจึงอาจส่งผลให้มีการคืนภาษีล่าช้าบ้าง
อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้วกรมสรรพากรจะเร่งดำเนินการคืนภาษีให้แก่ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินกว่าที่จะต้องเสียจริงอย่างเร็วที่สุดและสะดวกที่สุด โดยผู้ที่ยื่นแบบฯและขอคืนภาษีทางอินเตอร์เน็ตจะได้รับภาษีคืนภายใน 15 วัน — ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV