การออกแบบทำป้ายชื่อร้าน นอกจากมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และทำป้ายแล้ว ควรคำนึงถึงภาษีป้ายซึ่งคิดอัตราภาษีแตกต่างกัน ตามขนาดพื้นที่และรูปแบบภาษา

หลายคนทำอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำโดยการเปิดร้านค้าเล็กๆ ซึ่งการที่ลูกค้าจะรู้จักหรือจดจำร้านของเราได้ ก็ต้องมีชื่อร้านเก๋ๆ พร้อมทำป้ายติดหน้าร้าน แต่รู้มั้ยว่า การทำป้ายชื่อร้าน นอกจากค่าป้าย ค่าออกแบบแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า ภาษีป้าย ที่เราต้องจ่ายทุกปีด้วย ซึ่งภาษีป้ายคิดยังไง K-Expert ได้คำนวณมาให้ดูแล้วค่ะ

ภาษีป้ายคิดยังไง
ภาษีป้ายคิดจากขนาดพื้นที่ความกว้างคูณความยาวของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีของเขตกำหนดไว้ จะถือว่าตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดความกว้างและความยาว แล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร โดยเศษของ 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าเกินครึ่งให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าให้ปัดทิ้งค่ะ ส่วนจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในป้ายจะไม่ได้นำมาคิดภาษี แต่ประเภทและตำแหน่งของตัวอักษรจะเป็นตัวกำหนดอัตราภาษีป้าย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

ป้ายอักษรไทยล้วน เป็นป้ายที่มีอัตราภาษีถูกสุดอยู่ที่ 3 บาทต่อพื้นที่ 500 ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างเช่น ป้ายร้านชื่อ “ร้านนางฟ้าเบเกอรี่” ขนาดกว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร
พื้นที่ป้ายเท่ากับ 200 x 400 = 80,000 ตารางเซนติเมตร
ภาษีป้ายเท่ากับ (80,000 / 500) x 3 = 480 บาท

ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือภาพ หรือเครื่องหมายอื่นๆ โดยอักษรไทยทุกตัวอยู่ตำแหน่งบนสุด หรือไม่มีอักษรไทยตัวใดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ เช่น อักษรไทยอยู่เหนืออักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมายการค้า จะคิดอัตราภาษี 20 บาทต่อพื้นที่ 500 ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างเช่น ป้ายร้านชื่อ “เบเกอรี่ Angel” โดยคำว่า “เบเกอรี่” อยู่ตำแหน่งด้านบนของคำว่า “Angel” ป้ายมีขนาดกว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร
พื้นที่ป้ายเท่ากับ 200 x 400 = 80,000 ตารางเซนติเมตร
ภาษีป้ายเท่ากับ (80,000 / 500) x 20 = 3,200 บาท

ป้ายไม่มีอักษรไทย หรือมีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ เป็นป้ายที่มีอัตราภาษีที่แพงสุดอยู่ที่ 40 บาทต่อพื้นที่ 500 ตารางเซนติเมตร ตัวอย่างเช่น ป้ายร้านชื่อ “Angel Bakery” ขนาดกว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร
พื้นที่ป้ายเท่ากับ 200 x 400 = 80,000 ตารางเซนติเมตร
ภาษีป้ายเท่ากับ (80,000 / 500) x 40 = 6,400 บาท

ทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่า ป้ายที่เราออกแบบมีอัตราภาษีเป็นยังไง แต่ถ้าคำนวณภาษีป้ายออกมาแล้วเป็นจำนวนเงินต่ำกว่า 200 บาท ก็ให้เสียที่ 200 บาท ถ้ามีป้ายร้านมากกว่า 1 ป้าย จะเสียภาษีทุกป้ายตามขนาดและประเภทป้าย นอกจากนี้ ถ้าเสียภาษีป้ายไปแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ รูปภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย จะเสียภาษีเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นค่ะ

ยื่นแบบเสียภาษีป้ายได้ที่ไหน
เจ้าของป้ายสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่สำนักงานเขตภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการติดตั้งป้ายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้ว ต้องยื่นแบบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย

— ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย