ต่ออายุสินเชื่อเอสเอ็มอี

ครม.ให้ยืดเวลาเบิกจ่าย สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนเครื่องจักรออกไปอีก 6 เดือน หลังเบิกจ่ายไม่ทัน 455 ราย วงเงินเกือบ 5,000 ล้าน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.) สัญจร ที่ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561 ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การขยายโครงการมาจากมี ผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถได้รับเงิน สินเชื่อจำนวน 455 ราย วงเงินรวม 4,956 ล้านบาท ได้ทันภายในกำหนดวันที่ 30 ธ.ค. 2560 เป็นเพราะติดเงื่อนไขอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร หรืออยู่ระหว่างสร้างอาคารเพื่อรับรองเครื่องจักรใหม่ จึงเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายวงเงินที่เหลือออกไปอีก 6 เดือน ให้สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
“การยืดระยะเวลาครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอีที่ยื่นขอสินเชื่อในโครงการเข้ามาแล้ว แต่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยจะไม่ขยายเวลาโครงการอีก หากไม่ทันก็ให้ระงับให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายนั้น”นายณัฐพร กล่าว
นายณัฐพร กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดโครงการนี้ว่า การขยายเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อเนื่องจากธนาคารออมสินซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเอสเอ็มอีปี 2560 วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ได้รายงานว่าความคืบหน้าการเบิกจ่ายสินเชื่อ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560 ซึ่งเป็นวันที่ สิ้นสุดโครงการว่ามีการอนุมัติสินเชื่อ ภายใต้โครงการจำนวนเงิน 2.98 หมื่นล้านบาท ให้เอสเอ็มอีจำนวน 2,613 ราย และเบิกจ่ายสินเชื่อไปแล้ว 2.45 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ 2,158 ราย