ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร…ในยุคดิจิตอล

แนวโน้มของเทรนด์ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในปี 2020 ที่น่าจับตามอง

Thailand E-Commerce Trends 2020

E-Commerce จะก้าวสู่ระดับโลก

ในปี 2020 นี้ จะไม่ใช่แค่ข้ามภูมิภาค แต่จะเป็นข้ามประเทศ อ้างอิงจากข้อมูลของสินค้าใน 3 Marketplace เจ้าใหญ่ๆในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนสินค้า ของปี 2018 ที่มีจำนวน 74 ล้านชิ้นและในปี 2019 มีจำนวนสินค้าเติบโตมากขึ้นถึง 174 ล้านชิ้นหรือมากถึง 2.4 เท่า และเมื่อเจาะลึกลงไปจะเห็นว่าเป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนมากถึง 77% ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล Free Trade Area ส่งผลให้ปี 2020 การขนส่งสินค้าจากต่างประเทศจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Thailand E-Commerce Trends 2020

DTC : Direct to Consumer

เทรนด์ E-Commerce ไทยในปี 2020 ผู้ประกอบการเจ้าใหญ่ๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการทำ Direct to Customers เทรนด์นี้เกิดขึ้นจากการที่แบรนด์อยากจะทำความเข้าใจและรู้ใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มาซึ่ง Data ที่จะเป็นฐานข้อมูลที่ทำให้รู้ว่า ลูกค้าต้องการดูอะไร ชอบอะไร ซื้ออะไร รุ่นไหน เมื่อไหร่ หรือแม้แต่คาดการณ์ว่าในอนาคตพวกเขาจะอยากซื้ออะไรได้โดยไม่จำเป็นต้องทำผ่านช่องทาง E-Marketplace ต่างๆ

Thailand E-Commerce Trends 2020

Social Commerce

ช่องทาง E-Commerce ที่คนไทยนิยมมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตลาด Social Commerce ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook, Instragram, Line เมื่อนำข้อมูลสัดส่วนของ Platform ต่างๆ ในตลาด E-Commerce มาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า ในฝั่งของ Social Media ถือเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลในด้านการซื้อขายสูงสุดถึง 40% และประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำของตลาด Social Commerce โดยมีจำนวนคนไทยที่เคยชอปปิงผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เรียกได้ว่ามีจำนวนที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจอีกด้วยและในปี 2020 นี้ และตลาด Social Commerce จะยิ่งคึกคักและตอบสนองการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นได้อีกจากการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถปิดการขายได้เลยในแอปพลิเคชันเดียว ยกตัวอย่างเช่น Facebook Pay, Instragram Shopping, Line Shopping เป็นต้น

Thailand E-Commerce Trends 2020

Ride-Hailing Delivery

เทรนด์ธุรกิจ Ride-Hailing Delivery  ในไทยถือว่าเติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะภาค Food Delivery และในปี 2020 นี้ คาดการณ์ไว้ว่า เทรนด์ธุรกิจ Ride-Hailing Delivery จะขยายตัวเข้ามาในภาค E-Commerce การแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 2020 ของไทยจะดุเดือดขึ้นกว่าปี 2019 เพราะสินค้าต่างๆ จะเน้นบริการจัดส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

Thailand E-Commerce Trends 2020

Omni Channel

Omni Channel เป็นการผสมผสานช่องทางการขายทั้งแบบ Offline และ Online เข้าไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างในปี 2019 นี้ก็มีธุรกิจใหญ่อย่าง Central Retail ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายหลักเกือบ 100% มาจากออฟไลน์ได้ลองนำ Omni Channel มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สัดส่วนของยอดขายจากการทำ Omni Channel มีเปอร์เซ็นการเติบโตขึ้นมาเป็น 2.6% นอกจากนี้ธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel ยังมีประโยชน์ในด้านการเพิ่มอัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากขึ้น จากข้อมูลของ Central ที่มีอัตราเฉลี่ยของรายจ่ายต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 190% จากการ Tranform รูปแบบธุรกิจจากแบบ Offline มาเป็น Omni Channel