นักท่องเที่ยวจีนสำคัญต่อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกมากแค่ไหน

นักท่องเที่ยวจีนสำคัญต่อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกมากแค่ไหน?
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กำลังส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่เพียงแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหลายประเทศ แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกด้วย
เพราะตอนนี้ นักท่องเที่ยวจากจีนกำลังชะลอตัวลงหลายประเทศปิดกั้นไม่ให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศในช่วงนี้
แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกในหลายปีที่ผ่านมา

แล้วนักท่องเที่ยวจีนสำคัญขนาดไหน?

รู้ไหมว่า ถ้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นประเทศ จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของโลก ซึ่งใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเยอรมนี

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1,600 ล้านคน ในปี 2019 เทียบกับปี 1950 ที่มีจำนวนเพียง 25 ล้านคน
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 10% ของ GDP โลก มีการสร้างงานกว่า 318 ล้านตำแหน่ง  และแน่นอนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวเนื่องกับหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร จนถึงห้างสรรพสินค้า
แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ
รู้หรือไม่ว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนสำคัญเกิดจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตเกือบ 3 เท่าในช่วงระหว่างปี 2010-2019
ปี 2010 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจำนวน 57 ล้านคน
ปี 2019 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจำนวน 166 ล้านคน
โดย ทุกๆ 100 คน จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนั้น
จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนไม่ต่ำกว่า 10 คน
ปรากฏการณ์นี้ สาเหตุหลักเกิดจากการที่เศรษฐกิจของจีนนั้นเติบโตอย่างมาก ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนจีนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี
ปี 2010 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนจีนเท่ากับ 142,000 บาท
ปี 2019 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนจีนเท่ากับ 315,000 บาท
พอเรื่องเป็นแบบนี้ คนจีนจึงมีการเดินทางและใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น เมื่อรายได้พวกเขาเพิ่มขึ้น  ที่น่าสนใจคือ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจากจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดในโลกอีกด้วย
3 อันดับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากสุดในโลก
1. จีน มูลค่ารวมกันกว่า 8.6 ล้านล้านบาท
2. สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมกันกว่า 4.5 ล้านล้านบาท
3. เยอรมนี มูลค่ารวมกันกว่า 2.9 ล้านล้านบาท
ดูแบบนี้แล้ว ก็ต้องบอกว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศชะลอตัวลงนั้น กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายประเทศ  เพราะแค่ยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากจีนนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 16% ของค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งหมด
และนี่อาจไม่กระทบแค่ภาคบริการ การท่องเที่ยวโดยตรง
แต่มันอาจส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม  ซึ่งยิ่งเรื่องลากยาวไปนานเท่าไร  ผลกระทบก็น่าจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น..