ปัจจัย 4 ชี้ขาดธุรกิจดาวรุ่ง

 ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ธุรกิจปี 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยผลวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงปี 2561 น่าสนใจดี

เอาดาวร่วงก่อนดีกว่า เพราะมันจะสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งเป็นความจริงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีนวัตกรรม
2.ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
3.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและธุรกิจเช่าหนังสือ
4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี
5.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
6.ธุรกิจเคเบิลทีวี
7.ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม ข้าว
8.ธุรกิจร้านขายมือถือมือสอง
9.ธุรกิจร้านค้าแบบดั่งเดิม
10.ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจ “ดาวร่วง” ในจำนวน 10 อันดับนั้นด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูง เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อ “มือถือ” ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ด้วยการรวบรวมทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวและใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แม้กระทั่งทีวีดิจิตอล ซึ่งในประเทศเพิ่งประมูลกันด้วยราคาสูงมากถึง 24 ช่อง ก็กำลังประสบปัญหาที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือ มิฉะนั้นจะไปต่อได้ลำบาก
นอกจากแย่งชิงโฆษณาก้อนใหญ่ก้อนเดียวกับหลายๆช่องก็แย่แล้ว แต่มือถือซึ่งมีอิทธิพลสูงนำเสนอได้ทุกอย่างก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
ขนาดโทรศัพท์บ้านซึ่งเคยมีบทบาทมาก่อนก็จบกันไปเลย ร้านค้าแบบดั่งเดิมหรือที่เรียกกันว่า “โชว์ห่วย” ก็เป็นเรื่องที่จะอยู่ไม่ได้เมื่อเจอห้างค้าปลีกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่หรือแม้กระทั่งสินค้าด้านเกษตร อย่างเช่น ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยมาก่อน แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงก็เกิดปัญหา ยิ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกกันมาก เมื่อผลผลิตมากความต้องการลดลง ประเทศอื่นๆก็ผลิตกันมาก การแข่งขันจึงสูง ราคาก็ต้องลดลงทางยาวก็คงจะต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน

สรุปธุรกิจร่วงทั้ง 10 อันดับ ก็คือความจริงที่ยากจะปฏิเสธ

เมื่อมี “ดาวร่วง” ก็ต้องมี “ดาวรุ่ง” เป็นของธรรมดา 10 อันดับดาวรุ่งจึงออกมาดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ไอที)
2.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
3.ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
4.ธุรกิจเครื่องสำอาง
5.ธุรกิจด้านปิโตรเคมี
6.ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการ
7.ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
8.ธุรกิจด้านการศึกษาและธุรกิจ
9.ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านความเชื่อ
10.ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจร้านเสริมสวย

ในหมวดดาวรุ่งนี้คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่เรียกว่าปัจจัย 4 เป็นตัวแปรสำคัญ รวมถึงการศึกษาและธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
แต่ถ้าเป็นแบบไทยๆก็เกี่ยวกับบริการ ท่องเที่ยวที่คนไทยมีความชำนาญ รวมถึงความสวยความงาม อาชีพ “หมอดู” นั้น อยู่คู่เมืองไทยไม่มีวันล้มหาย ตายจากไปได้.

ที่มา www.thairath.co.th