ปั้น‘แบรนด์ลีดเดอร์’….โอกาสธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

ในโลกยุคดิจิทัล โอกาสของธุรกิจไทยก้าวไกลไปเวทีโลก โดยหัวใจสำคัญคือกลยุทธ์ทางการตลาด ควบคู่กับการ“สร้างแบรนด์” หากองค์กรธุรกิจไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถเป็น Brand Leader ได้ จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด และที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้การทำตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ถึงขนาดที่ว่าแม้ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอีเอง ก็สามารถขายสินค้าไปต่างประเทศได้ จากเดิมที่เป็นโอกาสเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งโอกาสนี้  จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจไทยได้ ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ควบคู่กับการทำการตลาด

“ที่ผ่านมาประเทศเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ ก็เพราะเราขายสินค้าแต่ใช้เงินไปซื้อแบรนด์ วันนี้ถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาปรับวิธีคิดใหม่ ต้องสร้างคนของเราให้มีวิธีคิดเป็น Brand Leader ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงทำให้ไทยหลุดพ้นจากความยากจนแต่หมายถึงการคว้าโอกาสจากเทคโนโลยีวันนี้มาสร้างความได้เปรียบให้เต็มที่” แบรนด์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกว่าการทำตลาด เป็นกลยุทธ์ทางความคิดที่ตกผลึกแล้วเมื่อสร้างแบรนด์สำเร็จ ธุรกิจจึงมีมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตามคนที่จะสร้างแบรนด์ได้ จะต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์และการตลาดจะต้องไปด้วยกันเพื่อทำให้องค์กรธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

แม้หลายปีที่ผ่านมา การสร้างแบรนด์จะถูกพูดถึงมากและหลายองค์กรทั้งเล็กและใหญ่มีความตื่นตัวให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ หากแต่ความเข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์ยังเป็นความเข้าใจที่ผิดคิดว่าการสร้างแบรนด์ คือการสร้างโลโก้ และคิดชื่อแบรนด์ออกมาเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสร้างแบรนด์ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งต้องอาศัยวิธีคิด และมุมมองที่ลึกและกว้าง ดังนั้นคณะบัญชีฯ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของเอเชีย

ที่มา : www.bangkokbiznews.com