ผู้ประกอบการยุคใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเติบโตในปี 2018

 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันทางธุรกิจก็เริ่มสูงขึ้นเราต้องมีการ เตรียมความพร้อมอย่างไรให้เติบโตในปี 2018

1.ศึกษาเทรนด์ธุรกิจและคู่แข่งให้ดี ว่าตอนนี้ได้มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว พร้อมสังเกตคู่แข่งของเราด้วยว่า อยู่ในขั้นไหน ทำอะไรอยู่ เราสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่

2.เริ่มต้นเตรียมทีมธุรกิจให้พร้อมสำหรับการเติบโต คนในทีมถือว่ามีส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ เราควรมีการเตรียมความพร้อม ทั้งใจ ทั้งกายให้ดี จะต้องมีทักษะ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราด้วย

3.รู้ช่องทางการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าของคุณ ทั้งนี้การขายของช่องทางเดียวมักจะไม่ตอบโจทย์กับลูกค้าแล้ว เช่น ขายออนไลน์ และต้องมีหน้าร้านขายด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นหรือลองของจริงที่หน้าร้าน จะได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าที่เราขายคนส่วนใหญ่สนใจในช่องทางไหน ออนไลน์หรือ หน้าร้าน ต้องดูให้ดี

4.มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ธุรกิจที่ดีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสถิติการขาย ข้อมูลสต๊อกสินค้า หรือข้อมูลช่องทางการจัดจำหน่าย ดูที่สถิติว่าคนสนใจแบบใดมากที่สุด เพื่อนำมาปรับ หรือพัฒนาธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : ธนาคารออมสิน