ย้ำอีกที! 10 อาชีพนี้ เสี่ยงตกงาน

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระบุ เงินเฟ้อไตรมาสแรกปีหน้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ชี้ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตต่ำมาก มีความเสี่ยงสูง หลายสาขาอาชีพเสี่ยงตกงาน

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เงินเฟ้อไตรมาสแรกปี 62 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มค่าโดยสารรถสาธารณะ ราคาพลังงานและการเลือกตั้ง แต่เศรษฐกิจไทยไม่มีแรงกดดันหรือปัญหาทางด้านเสถียรภาพ จึงยืนยันความเห็นที่ว่า เป็นการเร็วเกินไปที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ กนง.ในรอบนี้

ส่วนปัญหาการเลิกจ้าง ขณะนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพิ่มอัตราชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้แรงงาน ช่วยบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ถูกเลิกจ้างได้ระดับหนึ่ง ขณะที่กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น หากลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตาม ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างและได้สิทธิชดเชยตามอัตราใหม่ เช่น ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 บาท

โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ระบุว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตต่ำมาก มีความเสี่ยงสูงและจะมีการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มเติมจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้แก่

1.ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์และสำนักพิมพ์ต่างๆ

2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหรือการให้เช่า CD DVD

3.ธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและปาล์มน้ำมัน

4.สถานศึกษาเอกชน

5.ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม

6.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต

7.ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้

8.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง

9.เครือข่ายสาขาสถาบันการเงิน

10.เครือข่ายห้างสรรพสินค้า

www.thaiquote.org