ร้านสะดวกซื้อมาแรง คาด 3 ปีแชร์แซงไฮเปอร์

จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ชอบความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกของไทยประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างชะลอโดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอิ่มตัว เนื่องจากผู้ประกอบการรายหลักในตลาดอย่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กับเทสโก้ โลตัส ยังคงเน้นแข่งกันในด้านลดราคาสินค้า ฮาเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีอัตราการหมุนเวียนสูง หรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) กล่าวว่า การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตในปีนี้ยังคงมีการแข่งขันกันรุนแรง ซึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเลือกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายยังคงเป็นการทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้า เนื่องจากทำแล้วได้ผลการตอบรับค่อนข้างดี
อย่างไรก็ตาม จากยอดการซื้อที่ยังคงปรับตัวลดลงของธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต ภายหลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตต้องปรับกลยุทธ์การดำเนิน