สงกรานต์ โอกาสดี SME เร่งทำเงิน

 ​เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอยู่ในมุมมองที่ดี โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มวันหยุด ถือเป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้ประกอบการสามารถทำการตลาดและกระตุ้นยอดขายและบริการเพิ่มขึ้น

สงกรานต์ถือเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวหลายวัน อีกทั้งยังถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย ที่คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การกินเลี้ยงสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว ช้อปปิ้งและทำบุญ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นให้ผู้ประกอบการ SME ได้เร่งทำเงินในช่วงนี้

ในทุกๆปี ความไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น การจราจรที่ติดขัดที่ใช้เวลานาน ตลอดจนสภาพอากาศที่ร้อนแปรปรวน อาจเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์เตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อรับมือกับผู้บริโภค

 

 

 

kasikornbank.com