สศช.แถลงจีดีพีปี60เติบโต3.9% คาดปีนี้โตเฉลี่ย4.1%

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายปรเมธี   วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอัตราการเติบโตที่ 3.9% โดยในไตรมาสที่4 มีการเติบโต 4.0 %
เป็นการเติบโตต่อเนื่องจาก ไตรมาสที่ 1-3 ที่ 3.3% 3.8% และ 4.3% สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา มาจากการส่งออกสินค้าและบริการ ที่เติบโต 7.4% การลงทุนเติบโต 0.3% การบริโภคเอกชน 3.5% และการใช้จ่าย 0.3%

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 3.6-4.6% ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าส่งออกจะขยายตัว 6.8% การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมจะขยายตัว 3.2% และ 5.5% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.9-1.9% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 7.8% ของ จีดีพี
โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ การขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลก, แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ, การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน, แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจสำคัญๆ และ การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ
ที่มา : https://www.posttoday.com