เทรนด์ธุรกิจ SMEs มาแรงในปี 2020

ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปเทรนด์ธุรกิจ SMEs ที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2020 ไว้ 6 เทรนด์ พร้อมข้อเสนอแนวทางการรับมือเทรนด์ของภาคธุรกิจ SMEs ของปี 2020 ไว้อย่างน่าสนใจ
1.โลกแห่งดิจิทัล  ธุรกิจอยู่ในโลกออนไลน์

เทรนด์ Internet of things ได้พูดถึงกันหนาหูก่อเกิดเป็นธุรกิจจำนวนมาก รวมถึงรูปแบบการทำการตลาดของธุรกิจเริ่มเปลี่ยนไป จาก Offline เป็น Online มากขึ้นเพราะคนใช้เครื่องมือออนไลน์ในชีวิตประจำวันจนเป็นปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องหันมามองธุรกิจของตัวเองว่า ธุรกิจของคุณเข้าไปสู่โลกดิจิทัลแล้วหรือยัง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีธุรกิจร้านอาหาร เมื่อรู้ว่าปัจจุบันลูกค้านิยมสั่งอาหารผ่านออนไลน์ ผ่านทาง Application การนำร้านค้าของคุณขึ้นไปอยู่บน Platform ต่างๆ จะช่วยให้เพิ่มช่องทางการขาย ในยุคดิจิทัลแบบนี้

2.วิถีชีวิตแบบคนเมือง  เน้นความง่ายและความเร็ว

การใช้ชีวิตเป็นแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่เน้นความสะดวกสบายมาก่อน ถ้าเป็นธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ต้องมองกลยุทธ์ให้ขาดในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงช่องทางการจัดทำหน่ายที่ลูกค้าเข้าถึงหรือบริการจัดส่งถึงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภค

3.สังคมสูงอายุ  ต้องทำความเข้าใจแบบเจาะลึก

สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในประเทศไทย   เนื่องจากข้อมูลในเชิงสถิติสะท้อนมาให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายหน่วยงาน ธุรกิจที่จะปรับตัว ก็ต้องมองและเข้าใจ Insight ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ทำให้ธุรกิจหุ่นยนต์มีช่องทางเติบโตมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย

4.โลจิสติกส์ยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว ต่อยอดธุรกิจขยายเส้นทาง

ด้วยนโยบายของภาครัฐรวมถึงการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ก็เป็นเหตุให้เทรนด์ธุรกิจนี้เป็นที่จับตามองดังนั้นหากตลาดนี้เริ่มเติบโตขึ้นก็คงจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ SMEs ที่ต้องอาศัยการขนส่งอยู่ไม่น้อยเพราะหากการแข่งขันสูงขึ้น จะทำให้ SMEs ได้รับผลพลอยได้จากต้นทุนที่จะลดลง แต่หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว ต้องหาทางในการต่อยอดเช่น การหา Partner ในการทำธุรกิจ การหาประโยชน์จากช่องทางการขนส่งที่เพิ่มขึ้น เช่น การขยายเส้นทางในพื้นที่มีศักยภาพ

5.ยุคผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สื่อสารต้องชัดและตรงกลุ่ม

ผู้หญิงจะมีอำนาจและบทบาทมากขึ้นในภาพของผู้นำ จะไม่ใช่เป็นเพียงแม่บ้านอีกต่อไป แต่จะเป็นแม่ทัพที่อยู่ในหลายวงการ การปรับตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น การสื่อสารภาพของผู้หญิงให้เห็นในมุมของผู้นำ ผู้ตัดสินใจ หรือการทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Serve ให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

6.กระแสเศรษฐกิจสีเขียวฟีเวอร์   

จากเหตุการณ์ที่ส่งกระทบต่อสัตว์น้อยใหญ่ในทะเล และภาวะโลกร้อนทำให้เกิดคลื่นรักษ์โลก ทั้งเรื่องการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก การลุกฮือของกลุ่มคนขึ้นมารวมตัวเรียกร้อง Save the world กระแส Green เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในการทำธุรกิจ เช่น การใช้หลอด หรือภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ งดให้บริการถุงพลาสติกแนวทางอื่นๆ ในการปรับตัวของธุรกิจ เช่น การกำหนดเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจ และใช้เป็นจุดขายขององค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม