เรื่องต้องคุณรู้ ก่อนเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจมือใหม่

วิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในธุรกิจที่เป็นของเรา แต่พิจารณาได้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน ผ่านมุมมองที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ นักธุรกิจมือใหม่ สามารถมองเห็นกิจกรรมที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง มองเห็นจุดด้อยหรือช่องโหว่ที่เราสามารถระดมพลเพื่อมาเสริมทัพขับเคลื่อนกิจการได้ หรือช่วยให้อ่านจุดแข็งของธุรกิจได้เอง ทำให้การพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์เป็นไปได้อย่างสมจริงมากขึ้น 

โดยองค์ประกอบทางธุรกิจ   ใน 3 มิติ  มิติด้านการพัฒนาธุรกิจ มิติด้านลูกค้า และมิติด้านการเงิน โดยมิติทั้ง 3 ด้าน จะแบ่งเป็นหลักการ 9 ข้อ ดังนี้

  • ลูกค้า
  • คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีต่อผู้บริโภค
  • ช่องทาง
  • ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • กระแสรายได้
  • โครงสร้างต้นทุน
  • กิจกรรมหลัก
  • ทรัพยากรหลัก
  • พันธมิตรหลัก

นอกจากนี้เรายังใช้มันเป็นแผนที่นำทางเพื่อตอบคำถามสำคัญ ๆ ต่อไปนี้

จุดแข็งของธุรกิจนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ไหน?

ตรงกับที่ลูกค้าอยากได้หรือไม่?

มีจุดเด่นอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่?

จุดอ่อนของธุรกิจ ณ ขณะนี้คือเรื่องใด?

และแก้ไขหรือเสริมทัพได้อย่างไรบ้าง?

เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจใดน่าจะเป็นเป้าหมายดีที่สุดที่คาดหวังได้ของธุรกิจนี้ในระยะยาว?

ทั้งนี้ ทุกองค์กรที่มีต้นทุนและกำไร ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการจัดจ้างพนักงาน การจ้างผู้บริหาร การจัดซื้อข้าวของและอุปกรณ์เพื่อทำกิจการนั้น ๆ หรือแม้แต่การเข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายทั้งด้วยข่าวสารหรือการขนส่งเคลื่อนย้าย ฯลฯ มาประกอบกัน ซึ่งแน่นอนว่าตลอดอายุการทำธุรกิจนั้นเราจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลย
ความเข้าใจองค์ประกอบทางธุรกิจสามารถช่วยให้คุณค้นพบความสามารถใหม่ ๆ ช่องทางและจุดขายใหม่ ๆ ไปจนถึงค้นพบการยกระดับตัวเองทั้งในแง่จุดขายหรือการสร้างให้เกิดการซื้อขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยตัวเองได้