แบงก์ยูโอบีดันเอสเอ็มอีดิจิทัล ลดต้นทุนเพิ่มความเก่ง

เอสเอ็มอีไทยชี้ให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกในการปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล จากโครงการ Smart Business Transformation โดยยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บ

หลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ที่ดำเนินการโดยธนาคาร     ยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั้ง 15 บริษัทได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ไปใช้งาน เพื่อปรับและขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ โดยได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ลดต้นทุนต่างๆ สร้างทัศนคติและความคิดดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ไทยนับเป็นประเทศแรกต่อจากสิงคโปร์ที่ ยูโอบีและเดอะ ฟินแล็บนำโครงการ Smart Business Transformation เข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ตามรอยความสำเร็จของโครงการที่สามารถบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการดำเนินโครงการ เอสเอ็มอีทั้ง 15 บริษัท ได้มีโอกาสทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อบ่งชี้โอกาสในการพัฒนา รวมถึงได้กำหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล ก่อนที่จะได้ทดลองใช้ดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ที่ทางโครงการได้คัดเลือกและแนะนำที่เหมาะกับธุรกิจ เพื่อจัดการความท้าทายต่างๆ ที่ประสบปัญหาอยู่

ผลจากการสำรวจที่ทางเดอะ ฟินแล็บได้จัดทำไปก่อนหน้านี้พบว่าเอสเอ็มอีในประเทศไทยระบุว่า กลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโต 2 อันดับแรก คือ การรุกตลาดใหม่ 54% และการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขาย 51%

โดยเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ได้เล่าว่าโซลูชันที่พวกเขานำไปใช้ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า เนื่องจากกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มียอดขายที่สูงขึ้นจากการนำเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลไปใช้และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและการทำการตลาดอีกด้วย ที่สำคัญพวกเขายังเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติและความคิดที่พร้อมที่จะยอมรับและปรับตัวเองและองค์กรให้ไปสู่ดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับเจ้าของ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในนโยบายเท่านั้น แต่รวมไปถึงพนักงานในองค์กรด้วย ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อองค์กรต้องปรับตัว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้แรงบันดาลใจในการรุกตลาดใหม่ด้วยการขยายธุรกิจออกนอกประเทศไทย

https://www.posttoday.com/