ไปให้ถึงเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปลี่ยน SME ไทยให้เป็นสตาร์ทอัพ


ทุกสตาร์ทอัพคือ SME แต่ไม่ใช่ทุก SME ที่เป็นสตาร์ทอัพ หัวใจของสตาร์ทอัพคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ในเวลาเพียง 3 ปี ประเทศไทยมี Startup ใหม่ ๆ เกิดขึ้นนับร้อย ๆ ราย หาก SME สามารถเปลี่ยนตัวเองขึ้นเป็นสตาร์ทอัพได้ ก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ก้าวไกลได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในโลกที่มีความแข่งขันสูงเช่นนี้ แนวทางของหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์อาจเป็นวิถีแห่งการอยู่รอด เป็นกลยุทธ์ในการขยายกิจการ และเป็นทางเลือกสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

  www.tedxbangkok.net