10 หลักความเชื่อการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า

บทความเรื่อง 10 ความเชื่อ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า เป็นการแปลมาจาก 10 Credos of Value driven Marketing ที่ Philip Kotler ได้ให้คำนิยามไว้ในเรื่องที่นักการตลาดพึงทราบ เพื่อเป็นคำแนะนำในการทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ดี เรามาดูกันว่า 10 ข้อที่ Kotler ได้แนะนำประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. รักลูกค้าในขณะเดียวกันต้องเคารพคู่แข่งด้วย
การจะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่แข่งที่มีอยู่มากมายเช่นกัน คุณสามารถเรียนรู้จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาได้
2. ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยน
คุณควรมีทัศนวิศัยที่กว้างไกลในการยอมรับความเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่มีการเตรียมพร้อม ในอนาคตธุรกิจของคุณอาจกลายเป็นธุรกิจที่ล้าสมัยและตายไปในที่สุด
3. ปกป้องชื่อเสียง ขณะเดียวกันต้องมีความชัดเจนว่าคุณเป็นใคร
พึงระลึกว่าชื่อเสียงของแบรนด์คือทุกอย่าง ผู้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อแบรนด์ที่เป็นที่แข็งแกร่งในจิตใจของพวกเขา ดังนั้นองค์กรต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งและความแตกต่างของตราสินค้า
4. ลูกค้ามีมากมายหลากหลายประเภท ควรมุ่งหาลูกค้ารายที่เค้าจะได้รับประโยชน์จากคุณมากที่สุด
ควรใช้การแบ่งส่วน อย่าพยายามเข้าหาลูกค้าทุกคน แต่ควรที่จะสร้างความชัดเจนแก่ลูกค้าในรายที่พร้อมจะซื้อและได้รับประโยชน์จากคุณมากกว่า
5. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่ยุติธรรม
การตลาดที่แท้จริงคือการตลาดที่เป็นธรรม ไม่ควรขายในสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าราคาแพงเกินไป
6. ทำตัวเองให้เข้าถึงง่าย โดยการกระจายข่าวอยู่เสมอ
ทำให้ลูกค้าหาคุณได้ง่าย โดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมี
7. เข้าใจลูกค้า
เข้าใจหัวอกลูกค้า ต้องทราบว่าเขาต้องการหรือชอบอะไร
8. ไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นอะไรสายไหน พึงระลึกว่าธุรกิจของคุณคือธุรกิจบริการ
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม คุณต้องมีจิตวิญญาณของความต้องการช่วยเหลือลูกค้าของคุณอย่างจริงใจและใส่ใจที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีๆให้แก่พวกเขา
9. ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณทั้ง คุณภาพ ค่าใช้จ่ายและการจัดส่งอยู่เสมอ
งานของการตลาดคือทำให้ต้นทุนและการจัดส่งดีขึ้น ควรพบปะซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์อยู่เสมอเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคำสัญญาที่ได้ให้ไว้
10. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายแล้วใช้ภูมิความรู้ที่มีอยู่ของคุณในการตัดสินใจ
เรามีการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ความรู้และประสบการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ววุฒิภาวะของตัวคุณเองต่างหากที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในหนทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจของคุณ