10 อันดับ Top Brand บนทวิตเตอร์ไทย แบรนด์ไหนถูกพูดถึงมากที่สุดในไตรมาส 2/2562

ทวิตเตอร์ทำการจัด 10 อันดับ Top Brand ยอดนิยมบนทวิตเตอร์ไทยประจำไตรมาส 2 ของปี 2562 โดยทำการเก็บข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทวิตเตอร์ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

สำหรับแบรนด์ที่เข้าวินมาเป็นอันดับ 1 ได้แก่ AIS ซึ่งครองอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากยังมีแบรนด์ที่พลิกโผเข้ามาติดอันดับในไตรมาส 2 นี้ ได้แก่ KFC, Mirinda Mix-it และ LINE TV

ทั้งนี้ การจัดอันดับในครั้งนี้เป็นดัชนีสะท้อนให้เห็นความนิยมของแบรนด์ต่างๆ  ให้หันมาใช้ทวิตเตอร์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

https://www.smartsme.co.th