10 ไอเทม “New Normal” แห่งยุค เมื่อชีวิตยังต้องอยู่กับ “โควิด-19” ให้ได้

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยการทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างทางสัมคม (Social Distancing) และที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์จำเป็นที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องตัวเองจาก “โควิด-19” ดังนี้

1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ช่วยป้องกันเชื้อและลดการแพร่ระบาด

2. หน้ากากผ้า ป้องกันเชื้อสำหรับกลุ่มความเสี่ยงน้อย ซักได้หลายครั้ง

3. ปรอทวัดไข้ วัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง

4. เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้วัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น

5. แอลกอฮอล์เจล พกพาง่าย ใช้ล้างมือแทนสบู่

6. แอลกอฮอล์ เข้มข้นกว่า 70% ใช้เช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

7. สบู่เหลว แบ่งใส่ขวดเล็กๆ พกไว้ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

8. ทิชชูแห้ง-ทิชชูเปียก เช็ดทำความสะอาดเบื้องต้น

9. ช้อน-ส้อม ใช้รับประทานอาหาร ไม่ปะปนกับคนอื่น

10. หน้ากากเฟซชิลด์ (Face shield) ป้องกันเชื้อ ลดการระบาดของโควิด-19.