Startup และ SME ต่างกันอย่างไร

สำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่เข้าใจ และสับสนว่า Startup และ SME  ต่างกันอย่างไร    มาดูกันดีกว่าว่าสองธุรกิจนี้แท้จริงแล้วมีอะไรที่ต่างกัน และมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง

ขนาดเริ่มต้น

ถ้าวัดความแตกต่างที่ “ขนาดของกิจการ” เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ                                                  Start Up จะมีขนาดเล็กมาก และสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะไปทาง “ไอเดียใหม่ ๆ” หรือสินทรัพย์ทางปัญญา                                                                                                                                     SME จะมีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่า และสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้

แนวคิดเริ่มต้นการทำธุรกิจ

Start Up เริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหาอะไรซักอย่าง เช่น ปัญหาการเรียกรถแท็กซี่  ทำให้เกิด Application บนมือถือ ที่เกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านมือถือ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ได้หลายประเทศอีกด้วย       SME อาจเริ่มต้นทำธุรกิจจากสินค้าที่มีอยู่  แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีผู้ผลิตเข้ามาผลิตสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เพียงพอ

เทคโนโลยี

Start Up ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ถ้าเกี่ยวกับการทำ Application บนมือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของลูกค้า ก็ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า หรือแม้แต่งานที่เป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น                                                                                                   SME จะใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองกับกระบวนการผลิตเดิม ปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเป็นไอเดียที่ไม่ใหม่มาก แต่ช่วยให้สายการผลิต หรือกระบวนการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

 Start Up เป็นการทำกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคอยปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือน ๆ กัน กระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนหากปรับตัว โอกาสที่จะล้มไปได้เหมือนกัน