กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคม 2560 คาดว่าภายในปี 2561 จะเกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ไม่น้อยกว่า 75,000 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคม 2560 คาดว่าภายในปี 2561 จะเกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ไม่น้อยกว่า 75,000 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการแถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2560 และประจำปี 2560 โดยผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา ของธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,305 ราย สูงสุด 3 อันดับแรก คือ
1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2.ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ (ร้านขายทอง)
3.ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป

ขณะที่ธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 680,269 ราย มูลค่าทุน 16.27 ล้านล้านบาท จำแนกเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

ในส่วนของจำนวนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการมีจำนวน 5,762 ราย สูงสุด 3 อันดับแรกคือ
1.ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป
2.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.ธุรกิจค้าสลาก

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2561 โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่และสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ไม่น้อยกว่า 75,000 ราย และประเภทธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงยังคงอยู่ในกลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการออกมาตรการของภาครัฐในปี 2561 ที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ที่มา http://thainews.prd.go.th