ดีเดย์ 3 เม.ย. สรุปผลพร้อมเดินหน้า “กองทุนพัฒนา SMEs” 2 หมื่นล้าน

เผยวันที่ 3 เม.ย.นี้ เตรียมประชุมทุกหน่วยงานเดินหน้า “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี” 20,000 ล้านบาท คาดปล่อยเงินได้ในช่วงปลายเดือนหน้า คาดอนุมัติได้จังหวัดละ 100 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการเข้าถึง 3,000 ราย นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้า “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ในวันที่ 3 เมษายนนี้ คณะกรรมกองทุนฯ ที่มีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาก่อนรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ และมอบนโยบายคณะกรรมการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติเข้าโครงการ ทั้งนี้ คาดจะเริ่มปล่อยสินเชื่อดังกล่าว แต่เอสเอ็มอีได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ โดยคาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อจังหวัดละ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อโครงการนี้ประมาณ 3,000 ราย นายพสุระบุด้วยว่า การจัดงาน SME Revolution : เส้นทางโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการยื่นความต้องการขอรับสินเชื่อกว่า 1,000 ราย รวมวงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพก่อนที่จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

— ที่มา : MGR Online