การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุ่ม 200 ล้าน ตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 62 แห่งทั่วประเทศ

กฟภ.ทุ่มงบฯ 200 ล้านบาท สร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มให้ถึง 62 แห่งทั่วประเทศ มีทุกระยะทาง 100 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลัก เตรียมยกเลิกชาร์จไฟฟรีสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมเก็บเงินค่าชาร์จ 4 บาทกว่าต่อหน่วย

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สร้างสถานีชาร์จทั้งสิ้น 62 แห่ง ภายในเวลาดำเนินการ 2 ปี ซึ่งแต่ละแห่งจะติดตั้งตามระยะทางห่างกันราว 100 กม. โดยคาดว่าจะใช้พื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันเดิมในการกำหนดจุดติดตั้ง

สำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟดังกล่าวจะใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท แม้โครงการนี้จะไม่ทำกำไรเนื่องจากแต่ละหัวจ่ายนั้นต้องลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท แต่กฟภ. จำเป็นต้องทำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชน จะสามารถขับรถไฟฟ้าจากกทม. ไป-กลับเชียงใหม่ได้ ขณะที่ค่าไฟฟ้าปัจจุบัน กฟภ. ยังให้ชาร์จไฟฟรี จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยหลังจากนั้นจะจัดเก็บในอัตราหน่วยละประมาณ 4 บาทกว่า

ปัจจุบันสถานีชาร์จไฟฟ้าของ กฟภ. มีทั้งสิ้น 11 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เช่น อยุธยา, นครปฐม, ปากช่อง, นครราชสีมา และหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยในปี 2562 นี้จะติดตั้งเพิ่มอีก 12 แห่ง เป็นการขยายเพิ่มเติมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของประชาชน

https://www.smartsme.co.th