ของขวัญปีใหม่ผู้ประกอบการ “ฟรีแลนซ์” ยื่นขอเงินกองทุนได้

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ผู้ประกอบการ แพ็กเกจช่วย SME และ Startup “ฟรีแลนซ์” ยื่นขอเงินกองทุนได้ วงเงินตั้งแต่ 50,000-1,000,000 ล้านบาท อนุมัติภายใน 6 วัน

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับ SME โดยยังคงนำเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนามาเป็นตัวช่วยหลัก ซึ่งจะเป็นมาตรการส่งเสริมด้านบุคลากรหรือมีเงื่อนไขที่ให้เข้าถึงกองทุนต่างๆ ง่ายขึ้น จึงใช้กองทุนที่มีอยู่ คือ กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ กองทุนพลิกฟื้น กองทุนฟื้นฟู มาเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะนำมามอบให้ แต่จะไม่ใช่การใช้จำนวนเงินเข้ามาช่วยเหลือโดยตรง

ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าได้สั่งการให้ทุกกรม ในกระทรวงฯ รวบรวมและเสนอให้นายอุตตม     สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ จากนั้นจะประกาศมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ เช่น การร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยกระดับพัฒนา SME ที่จะใช้ประโยชน์จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการทำงานของอุตสาหกรรมจังหวัด ช่วยระดับชุมชนให้มากขึ้น

สำหรับของขวัญปีใหม่ ทุกกรมฯ ได้เตรียมไว้รวมทั้งหมดแล้วประมาณ 5-6 เรื่อง อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เตรียมงบประมาณไว้ที่ 100 ล้านบาท เพื่อทำแพ็กเกจช่วย SME และ Startup ที่จะมีการผ่อนเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการที่เป็น “ฟรีแลนซ์” ไม่ใช่นิติบุคคล สามารถยื่นขอเงินกองทุนฯ ที่กระทรวงอุตฯ มีอยู่ได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 4% วงเงินตั้งแต่ 50,000-1,000,000 ล้านบาท อนุมัติภายใน 6 วัน

กลุ่มฟรีแลนซ์ เช่น ดีไซเนอร์ เพื่อที่กลุ่ม Startup เหล่านี้จะได้ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาตนเอง แต่ยังสามารถนำกลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ SME และ Startup รายอื่นๆ ได้ด้วย

รวมถึงกระจายงบลงไปให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 13 แห่ง เพื่อลงไปช่วย SME Startup และ OTOP ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอส (มอก. S) ได้เป็นมาตรการเสริมเข้าไปนอกเหนือจากมาตรการทางการเงิน

www.smartsme.co.th