คุมเข้ม SMEs หัวหมอ ตั้ง 2 บริษัทเพื่อขอกู้ได้หลายเท่า

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เผยว่า ธนาคารได้ทำระบบ เอสเอ็มอี เครดิต เซ็นเตอร์ ขึ้น โดยมีแมคแคนซี่เข้ามาช่วยสร้างซอฟต์แวร์ในการคัดกรอง สินเชื่อ SMEs เพื่อให้การปล่อยสินเชื่อมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เนื่องจากตรวจพบว่ามีกระบวนการโกงอย่างแนบเนียน สามารถหลบเลี่ยงเครดิตสกอริ่งได้ โดยจะตั้งบริษัทขึ้นมา 2 บริษัทและขอสินเชื่อเข้ามายังธนาคาร ในระยะเวลาห่างกัน 12  เดือนเพื่อให้ได้เงินกู้หลายเท่า ซึ่งบริษัทดังกล่าวทำงบและผลประกอบการดีมาก แต่สุดท้ายกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งคู่ เมื่อตรวจสอบย้อนกลับไปพบว่าทั้งสองบริษัทมีกรรมการเป็นคนเดียวกัน และผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกัน

ทั้งนี้ พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูล (ดาต้าเบส) ขึ้นมาบันทึกว่า มีรายชื่อใดที่ต้องระมัดระวังบ้าง โดยได้เริ่มนำระบบใหม่มาใช้ควบคู่กับระบบคัดกรองสินเชื่อเดิมแล้ว คาดว่าจะใช้อย่างเต็มรูปแบบก่อนสิ้นปีนี้เป็นต้นไป

www.smartsme.co.th