ชง ครม. ไฟเขียว มาตรการเศรษฐกิจสู้โควิด-19 ชุดสอง

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่อาคารสำนักงานก.ล.ต. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และเลขานุการกรรมการร่วมเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) แถลงข่าวร่วม “มาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19”
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกระทรวงการคลัง ว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. กระทรวงการคลังในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ สำหรับประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และรอคอยติดตามว่าจะมาตรการต่าง ๆ มาช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาอย่างไร

“วันอังคารที่จะถึงนี้ (24 มี.ค.) นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการดูแลประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลผลพวงทางเศรษฐกิจ ชุดที่ 2 เพื่อดูแลภาคประชาชน”

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้เดียวกันครม.เศรษฐกิจ จะดำเนินการหารือกับกระทรวงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาเพื่อบรรเทา เยียวยา ลดปัญหาต่าง ๆ และในระยะต่อไปจะมีมาตรการชุดถัด ๆ ไปต่อไป อยากให้พี่น้องสบายใจว่า รัฐบาลเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และความทุกข์ร้อนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการดูแลปัญหาในครั้งนี้