“ตลาดอินเดีย” โอกาสการค้าที่ใหญ่และไม่ธรรมดา

ประเทศในเอเชียใต้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องธุรกิจก็ต้องยกให้ ประเทศอินเดีย ไม่ใช่เฉพาะในเอเซียใต้เท่านั้น แต่อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นลำดับที่ 6 ของโลก หรือ 2.611 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Nominal GDP) และ 9.459 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Purchasing Power Parity GDP) หรือมีความเท่าเทียมอำนาจการซื้อ เป็นอันดับ 3 ของโลก

อินเดีย จึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก (*ข้อมูลจาก IMF) สำหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมานานเกือบ 200 ปี (1757-1947 ) ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อ 70 ปีที่แล้วอาจทำให้ภาพของอินเดียยังอยู่ในอาณัติของอังกฤษ

อินเดียได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เป็น New India แม้ว่า หลังได้รับเอกราชยังมีความยากจนอยู่มาก ทำให้ส่วนหนึ่งของชาวต่างประเทศที่ได้ไปสัมผัสอินเดียเวลานั้น รับรู้ถึงการทำธุรกิจกับอินเดียเป็นเรื่องยากมาก โดยเป็นอินเดียที่ไม่เคยได้รับอิสรภาพมาก่อน

เมื่อมีการทำธุรกิจ หรือ ธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ อาจจะทำให้นักธุรกิจในสมัยนั้น กลัวการตกเป็นเบี้ยล่างหรือถูกกดขี่เหมือนโดนกระทำจากอังกฤษ นอกจากนักธุรกิจสมัยนั้นจะค่อนข้างหวาดระแวงแล้ว รัฐบาลขณะนั้นยังมีนโยบายในการปกป้องเศรษฐกิจภายในอีกด้วย แม้อินเดียได้รับอิสรภาพมากว่า 70 ปีได้สั่งสมการประสบการณ์การทำธุรกิจ ในและต่างประเทศ เป็นที่ทราบกันดีในวงการธุรกิจระดับโลก จนทำให้เป็นประเทศที่เกือบทุกชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจด้วย

สำหรับนักธุรกิจไทยแล้ว การไปทำธุรกิจกับอินเดียเวลานี้ ยังอาจช้าเกินไปบ้าง แต่ไม่สายจนเกินไป คือน่าจะไปทำธุรกิจเมื่อ 20 ปี ก่อนหน้า

อินเดีย เพิ่งปรับให้เป็นเศรษฐกิจการตลาด/บริการเมื่อปี 1991 ขยายบทบาทของภาคเอกชน การลงทุนจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทีนับว่ามีนัยสำคัญอย่างยิ่ง คือ การลดภาษีนำเข้า การปรับกฎระเบียบการค้า การลดภาษีการค้าเป็นต้น

ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นอินเดียใหม่ที่เปิดรับการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับตัวกันทั้งประเทศ เศรษฐกิจที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดดในระยะหลังนี้ มาจากการบริหารของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรี นาเรนทรา โมดิ เมื่อปี 2014 ทำให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวจนมาอยู่ในแถวหน้าของโลก และมีแนวโน้มที่ขยายตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับประเทศจีน อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจมากในทุกเรื่อง

ไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านสังคม ฯลฯ ที่ควรรู้ ที่ผู้ประกอบการควรศึกษาก่อนที่จะเข้าไปทำตลาดกับอินเดีย ก่อนที่จะช้าไปมากกว่านี้..

Columnist : นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย เคยดำรงตำแหน่ง กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย กงสุลฝ่ายการพาณิชย์ ณ นครคุนหมิง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

https://www.smartsme.co.th