เปิดโฉมหน้า 11 แชมป์ SME Thailand Inno Awards 2017 ต้นแบบนักธุรกิจนวัตกรรม 4.0

นิตยสาร SME Thailand จับมือธนาคารกสิกรไทย มอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ให้แก่ 10 เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2017 แก่สุดยอดนวัตกรรม SME เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้นวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รากฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในงานประกาศรางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ว่า การที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้นั้น ในส่วนของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ต้องขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางกระทรวงก็มีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และต่อสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นสินค้าที่มีการนำนวัตกรรม มาปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงมีกองทุนร่วมทุน (Matching Fund) ที่ทางกระทรวงวิทย์ฯ ที่นำงานวิจัยไปช่วยเหลือด้านการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แล้วกว่า 1,000 รายคาดว่าในปี 2561 ในปีงบประมาณใหม่ จะช่วยเหลือเพิ่มเป็น 3,000 ราย พร้อมมีแผนเตรียมกู้เงินธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี (Asian Development Bank) วงเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดช่วย SMEs ได้ 10,000 ราย แบ่งเป็น 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่เหลือจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เบื้องต้นนำร่อง 10 อุตสาหรรม เป้าหมายของประเทศก่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะนี้อยู่ในการเตรียมข้อมูลและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป สำหรับงานประกาศรางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ในปีนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ได้เห็นผู้ประกอบการไทยเห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาปรับใช้กับธุรกิจมากขึ้น สสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีหลายผลงานที่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้หยิบจับเอาเทคโนโลยีการใช้ในธุรกิจของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ และสื่อต่างๆ ในเครือ ในฐานะผู้จัดการประกวด เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ ได้หันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าหรือบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดได้อย่างตรงจุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการได้อย่างแท้จริง ด้านนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมเท่าไรนัก กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เอสเอ็มอีย่ำอยู่กับที่จนคนอื่นแซงหน้าไป ธนาคารจึงมุ่งมั่นให้สนับสนุน SME ในทุกมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการประกวด SME Thailand Inno Awards เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา “ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 287 ราย และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย ซึ่งผลรางวัลในปีนี้พบว่า มีการพัฒนาที่น่าสนใจทั้งในแง่ของจำนวนเอสเอ็มอีที่ส่งผลงานเข้าประกวด และในเชิงคุณภาพของงานนวัตกรรม ที่มีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความเป็นจริงในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่หลายผลงานพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันไปสู่ตลาดโลก และขยายผลไปได้อีกไกลมากหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนั่นสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และรู้จักนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจของตนเองได้” รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าว สำหรับรางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 แบ่งการประกวดออกเป็น 10 ประเภทรางวัล กับ 1 รางวัลพิเศษ ประกอบด้วย 1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ ร้านเจี๊ยบรสดีเด็ด ร้านอาหารที่เปิดให้บริการมากว่า 50 ปีในย่านสยามสแควร์ 2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร บริษัท หมูกองแก้ว จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปจากจังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอ Butcher Shop ร้านค้าปลีกและจุดกระจายสินค้า 3.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิต Spray Dryer เครื่องจักรแปรรูปอาหาร สมุนไพร สินค้าเกษตร ให้กลายเป็นผงได้โดยไม่จับตัวเป็นก้อน 4.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต Beach Series ผลิตภัณฑ์โมเสกแก้วที่เกิดจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ กลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต 99.99% 5.รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด นำเสนอ Food Story แพลตพอร์มสำหรับบริหารจัดการร้านอาหารครบวงจร ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจร้านอาหารทุกรูปแบบ 6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน ศิลาทิพย์ ผลิตครกหิน ที่ออกแบบให้มีประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด นำเสนอ VOWDA ผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งจากกะลามะพร้าว 8.รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด บริษัท นิว อาไรวา จำกัด นำเสนอ The Bridge แผนการตลาดรูปแบบใหม่ เน้นจุดเด่นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่นิวอาไรวาสร้างขึ้นในระยะเวลากว่า 14 ปี 9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Mr.Herb นวัตกรรมยาน้ำแก้ไอเด็กที่ผลิตจากสมุนไพรเจ้าแรกในไทย 10.รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด นำเสนอธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกกาแฟระบบเกษตรอินทรีย์ และ รางวัล The Best SME Thailand Inno Awards คือ บริษัท ไทยมารีน โพรเทคชั่น จากัด นำเสนอ Sacrificial Anodes ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกิดสนิมของโครงสร้างหลัก

— ที่มา : MGR Online