ธพว.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก

ธพว.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร 19 แห่ง เปิดให้ประชาชนจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร 19 แห่ง ในการร่วมเปิดให้ประชาชนผู้สนใจจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 ในเวลาทำการธนาคาร ตั้งแต่ 08.30-15.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ธพว.

ธพว.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank)

— ที่มา : MGR Online