ธพว.อัดสินเชื่อ 7 หมื่นล้าน อุ้มคนตัวเล็กเติบโตยั่งยืน ออก 2 มาตรการหนุนแผนปี 61

SME Development Bank (ธพว.)เตรียมแผน ปี 61 ออก 2 มาตรการ
1. ด้านการเงินออกแพกเกจสินเชื่อเสริมแกร่งวงเงินรวม 70,000 ล้านบาท เน้นช่วยผู้ประกอบการรายย่อย
2. มาตรฐานยกระดับผู้ประกอบการแบบเจาะลึกเศรษฐกิจฐานราก พร้อมโครงการ “รถม้าเติมทุน” บริการครบวงจรในรถคันเดียว ประเดิม 1,000 คันทั่วประเทศ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยในปี 2561 นี้ ธนาคารเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ 2 ด้าน ข้างต้น

สำหรับมาตรการด้านการเงิน ธนาคารจัดเป็นแพกเกจสินเชื่อวงเงินรวม 70,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และเกษตรแปรรูป วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปีแรก เมื่อใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน พิเศษกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียงวันละ 460 บาทเท่านั้น
2. โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มุ่งสนับสนุน SMEs กลุ่มนิติบุคคลที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เข้าถึงแหล่งทุนยาก เงินทุนไม่พอ รวมถึงต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. สินเชื่อ Factoring วงเงิน 12,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีโปรโมชัน 7:1:0 โดย 7 ตัวแรกคือ พร้อมอนุมัติสินเชื่อภายใน 7วัน, 1 คือ เบิกจ่ายภายใน 1 วัน และ 0 คือ ฟรีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บหนี้การค้า

“แพกเกจด้านการเงินที่มอบเป็นของขวัญ ธนาคารมั่นใจว่าจะช่วยให้คนตัวเล็ก ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 7 หมื่นราย และมีส่วนสำคัญช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเกิดการขยายตัว ต่อยอดไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพในระบบอีกไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย” นายมงคลกล่าว   ทั้งนี้ แพกเกจสินเชื่อดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่เห็นชอบอนุมัติวงเงิน 245,000 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 มอบให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน 5 โครงการ นอกจาก 3 โครงการสินเชื่อข้างต้นแล้ว ยังประกอบด้วย โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2) วงเงิน 20,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) วงเงินรวม 165,000 ล้านบาท

นายมงคลกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือและยกระดับผู้ประกอบการ ในปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ SME Development Bank ทั้งเชิงนโยบายและด้านการทำงานภายใน จุดประสงค์เพื่อยกระดับให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs อย่างแท้จริงและครอบคลุมบริการไปยังเศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง โดยธนาคารจะยกระดับความสามารถองค์กรด้วยการเพิ่มบุคลากร และพัฒนาระดับ Digital Banking

และที่สำคัญ ให้บริการหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ภายใต้ชื่อโครงการ “รถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ซึ่งภายในปีนี้ (2561) จะทยอยออกให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,000 คัน โดยจะเป็นบริการครบวงจร ทั้งด้านการเงิน และช่วยเหลือทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งจากมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้านยกระดับความสามารถ จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ SMEs ทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) อย่างยั่งยืน
ที่มา : https://mgronline.com