บสย.ลุยเชียงใหม่ กระตุ้น 18 ธนาคารปล่อยสินเชื่อ SMEs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บุกเชียงใหม่ เดินแผนกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตรปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 81,000 ล้านบาท หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาล บสย. และธนาคาร ร่วมกันผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน เชื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ทาง บสย.ได้วางแผนการทำตลาดเชิงรุกกับ 18 ธนาคารพันธมิตร เพื่อร่วมกันผลักดันยอดค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 81,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล โดยล่าสุดได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายกิจการสาขาลงพื้นที่ 3 จังหวัดใหญ่ของประเทศ คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน และกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตรที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เร่งปล่อยสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อมากที่สุด ทั้งนี้ แผนการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วย การสัมมนาธนาคารพันธมิตร มุ่งเน้นเนื้อหาประโยชน์ของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีในการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจสูง ด้วยกำลังการผลิต การต่อยอดขยายกิจการ ระดับเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม ภาคบริการ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และภาคการเกษตร มั่นใจว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่จะเป็นกลไกสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และภาพรวมของประเทศมากขึ้น โดย บสย.ได้เตรียมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 22 กันยายน 2560 นี้สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และเริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี 18 ธนาคารพันธมิตรร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ รัฐบาล บสย. และธนาคาร ร่วมกันผลักดันมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กล่าวคือ ทั้งรัฐบาลและธนาคารพันธมิตรร่วมกันรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการ SMEs 4 ปีแรก (รวม7%) โดยตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.75% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน โดย บสย.ได้เพิ่มสัดส่วนการจ่ายค่าประกันชดเชยให้ธนาคารจาก 23.75% เป็น 30%

— ที่มา : MGR Online