ออมสิน ประกาศผลสุดยอด SMEs Startup ตัวจริงคว้า 1 ล้านบาทพร้อมดูงานปท.ญี่ปุ่น

ธนาคารออมสิน ประกาศผู้ชนะเลิศในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ได้แก่ “ทีมSHIPPOP” ได้รับเงินรางวัล 1ล้านบาท ส่วน 10 ทีม ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดธุรกิจ ได้รับสิทธิ์ไปดูงานประเทศญี่ปุ่น ในโปรแกรม Outing Startup และได้รับการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัว นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ที่เปิดตัวกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,022 ทีม ขณะนี้โครงการฯ ได้ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท คือ ทีม SHIPPOP -ระบบจองขนส่งออนไลน์เปรียบเทียบราคาขนส่ง ชำระค่าขนส่งออนไลน์ฯ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem -ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาประหยัดพลังงาน ได้รับเงินทุนประเดิม 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม จับจ่าย ฟอร์ สคูล -ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลยุค 4.0 ได้รับเงินทุนประเดิม 200,000 บาท “กว่าสี่เดือนของโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงขณะนี้เราเดินทางมาถึงเส้นชัย ได้ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 7 ทีมเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนผู้ส่งผลงาน 1,022 ทีม คัดผู้เข้ารอบ 100 ทีม และสุดท้ายเหลือเพียง 10 ทีมที่ได้นำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งแม้เงินทุนประเดิมจะแตกต่างกันตามลำดับ แต่ทั้ง 10 สุดยอดจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมให้เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านแนวคิดทำธุรกิจ นอกจากเงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจแล้ว ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจทั้งกิจกรรม Workshop สำหรับผู้เข้ารอบ 100 ทีม และ Coaching Day สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม ที่มีการเชิญนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ชั้นแนวหน้า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆทางธุรกิจ มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงเป็นเทรนเนอร์ให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์ให้แต่ละทีม รวมถึงการดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย

ผลการตัดสินโครงการประกวดGSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ดังนี้

ผลงานชนะเลิศ รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท ได้แก่ ทีม SHIPPOP ผลงาน SHIPPOP
รายละเอียดธุรกิจ ระบบจองขนส่งออนไลน์เปรียบเทียบราคาขนส่ง ชำระค่าขนส่งออนไลน์ สร้างใบปะหน้าพัสดุและติดตามพัสดุได้จากระบบในที่เดียว

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนประเดิม 500,000 บาท ได้แก่
ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ผลงาน Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem
รายละเอียดธุรกิจ ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาประหยัดพลังงาน

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนประเดิม 200,000 บาท ได้แก่ ทีม จับจ่าย ฟอร์ สคูล
ผลงาน จับจ่าย ฟอร์ สคูล รายละเอียดธุรกิจ ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลยุค 4.0

ผลงานชมเชย 7 ผลงาน ได้แก่
ทีม AIRPORTELs ผลงาน AIRPORTELs Luggage Delivery
รายละเอียดธุรกิจ บริการขนส่งสัมภาระกระเป๋าแก่นักเดินทาง

ทีม System Stone ผลงาน Stone, Intelligence Maintenance Management
รายละเอียดธุรกิจ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอัจฉริยะ

ทีม UAVA ผลงาน UAVA
รายละเอียดธุรกิจ ให้บริการระบบรังวัดที่ดินแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

ทีม ChuayKan ผลงาน WheelShare
รายละเอียดธุรกิจ application ช่วยเหลือผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษในการเดินทาง

ทีม PlasTech ผลงาน เครื่อง Micro PAW system
รายละเอียดธุรกิจ เครื่องกำจัดสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ตกค้างบนผักและผลไม้สด

ทีม ZORT ผลงาน ZORT รายละเอียดธุรกิจ ระบบจัดการออเดอร์และสต๊อกออนไลน์

ทีม วิที ไทย กรุ๊ป ผลงาน วิถีไทย รายละเอียดธุรกิจ Thai Handicraft Marketplace

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb100tomillion.comหรือwww.facebook.com/gsb100tomillion

— ที่มา : MGR Online