ปัญญาประดิษฐ์ค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับโรค

การสร้างแผนที่เครือข่ายชีวภาพที่แสดงให้เห็นว่าโปรตีนหรือยีนที่ต่างกันนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นมานาน

อย่างการสร้างเครือข่ายประสาทเทียมที่เปิดเผยรูปแบบข้อมูลการแสดงออกของยีนจำนวนมากและค้นหากลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรค ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลินเชอปิง ในสวีเดน รายงานลงในวารสาร Nature Communications ถึงการสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial intelligence) เครือข่ายประสาทเทียม ที่จะใช้เรียนรู้วิธีค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาล

เครือข่ายประสาทเทียมจะวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาขนาดใหญ่ของยีน 20,000 ตัวในคนจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบการแสดงออกของยีน จากนั้นก็ตรวจสอบว่าแบบจำลองการแสดงออกของยีนจะนำมาใช้กำหนดรูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคได้หรือไม่ ทีมวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากุญแจสำคัญในการพัฒนาในสาขานี้คือการเข้าใจโครงข่ายประสาทเทียมและสิ่งนี้จะให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับบริบททางชีวภาพ เช่น โรคที่มีปัจจัยหลายอย่าง หรือให้รูปแบบที่ง่ายต่อการสรุปและนำไปใช้กับข้อมูลทางชีววิทยาหลายประเภท

พวกเขาหวังว่าการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักวิจัยทางการแพทย์ จะช่วยให้สามารถใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้ในการวิจัยยาที่แม่นยำ เช่น ให้ความเป็นไปได้ที่จะกำหนดกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับยาบางชนิด หรือระบุถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคลที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด.