“ปั้นทายาท SME” ติวเข้มเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการยุค 4.0

ซีพี ออลล์จัดอบรมผู้ประกอบการรายย่อย และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทายาท และ SME รุ่นใหม่ๆ ได้นำไปต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้เปิดหลักสูตรติวเข้ม“ซีพี ออลล์ ปั้นทายาท SME”เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทายาท และ SME รุ่นใหม่ๆได้นำไปต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่ดำเนินมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เพราะแม้ว่า SME จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ ช่วยกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มภาคการผลิตต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้ กลุ่มธุรกิจ SME เป็นพื้นฐานของภาคธุรกิจ เมื่อกลุ่ม SME ในประเทศส่วนใหญ่แข็งแรงในยุค4.0 ก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในระดับมหภาคแข็งแรงด้วย

ทั้งนี้ การจัดอบรมติวเข้มให้ทายาท SME ในครั้งนี้ว่า เป็นเพราะต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทายาทและผู้ประกอบการSME รุ่นใหม่ ให้สามารถสืบทอดและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ตามปณิธานขององค์กร “ร่วมสร้่างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

“ซีพี ออลล์เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง SME กับผู้บริโภคมาตลอด ตอนนี้ SME ทั้งประเทศมีประมาณ 3,500,000 คน ซึ่งจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นฯทั่วประเทศ และผ่านช่องทางของทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง โดยได้จัดจำหน่ายสินค้า SME รวมกว่า 13,000 รายการ และมีการพัฒนา SME ให้เติบโตขึ้น ” นายสุวิทย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เร็วมากเพราะเทคโนโลยี SME จึงต้องติดตามเหตุการณ์และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และตอบสนองทันความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจSME รายย่อยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและเกษตรกร และช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง.

www.posttoday.com