พาณิชย์ดึงกูรู Start up แฉเคล็ดลับใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจ

พาณิชย์ดึงกูรูแวดวง Start up และ SME เผยเคล็ดลับหมดเปลือก สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Start up และ SME ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพ สร้างความแตกต่างเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้จัดงาน “Biz SPACE Startup Solutions for SME” กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Start up และ SME เพื่อขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship : IDE) เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและการจัดเก็บสินค้ารวมถึงไอเดียการสร้างธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายไม่แน่นอน ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และสร้างความแตกต่างจะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งนวัตกรรม (Innovation) นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตอลที่จะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

สำหรับงานดังกล่าวได้กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1    วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ Multifunction Hall C asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

ครั้งที่ 2    วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ Glowfish Sathorn ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ

ครั้งที่ 3   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ Auditorium Room ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Xchange) ถนนกรุงธนบุรี

โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง กรมฯ ได้เชิญกูรูแนวหน้าจากวงการ Start up และ SME มาร่วมเผยเคล็ดลับความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณโอฬาร วีระนนท์ (บอม) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Durian Crop และคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน QueQ และ Makab

ที่มา https://mgronline.com