พาณิชย์ลุยดัน “เศรษฐกิจใหม่”

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ ที่ไทยจะมุ่งไปสู่ ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการ
โดยจะเน้น 2 ด้านคือ อุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (ไบโอฮับ) และภาคบริการ คาดจะนำเสนอ รมว.พาณิชย์พิจารณาได้เร็วๆนี้ สำหรับไบโอฮับตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำไบโอฮับแบบครบวงจร ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร แต่ต้องเป็นผู้นำด้านการผลิตและการค้าอาหารโลก รวมถึงต้องเป็นผู้นำด้านการผลิตและการค้าสินค้าจากกลุ่มสมุนไพร และพืชอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ยา บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากพืช อย่างมันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้ไทยเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น เช่น ไบโอดีเซล ที่ทำจากน้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น

สำหรับภาคบริการจะให้ไทยเพิ่มมูลค่าจากการค้า และการส่งออกภาคบริการให้มากขึ้น อย่างการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โลจิสติกส์, การรักษาพยาบาล, สุขภาพและความงาม, ดิจิทัล คอนเทนต์ เป็นต้น หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด จะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร อีกทั้งไทยจะมีสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม นำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนในอนาคต

https://www.thairath.co.th