พาณิชย์เตรียมนำสินค้าออนไลน์มาคำนวณอัตราเงินเฟ้อ

กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับการคำนวณอัตราเงินเฟ้อใหม่ โดยคำนวณทุกปี จากเดิมคำนวณทุก 4 ปี และทำการทบทวนรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อใหม่ เพื่อตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน โดยอาจจะนำสินค้าออนไลน์มาคำนวณด้วย
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่ทบทวนรายการสินค้าที่นำมาใช้ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อใหม่ จากเดิมที่จะทบทวนทุก 4 ปี มาเป็นทบทวนทุกปี โดยจะมีการปรับปรุงรายการ และน้ำหนักของสินค้าในตะกร้าให้ทันสมัยและตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยอาจจะมีการปรับเพิ่มน้ำหนักสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้มากขึ้น

ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการคำนวณเพื่อที่จะนำเอาสินค้าออนไลน์เข้ามาคำนวณดัชนีด้วย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจ และนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เพราะราคาถูกและสะดวก ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณแล้วอาจจะสะท้อนออกมาทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง แต่ทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงราคาและการใช้จ่ายจริงซึ่งคาดว่าการทบทวน ดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จในอีก 2-3 เดือน และจะนำมาใช้ในการเป็นฐานการคำนวณอัตราเงินเฟ้อได้ในช่วงสิ้นปี หรือต้นปี 2562
https://mgronline.com