พาณิชย์ หนุน Startup-SMEs คิดนอกกรอบ ขยายโอกาสทางธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs ชูวิธีคิดนอกกรอบ หวังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขยายโอกาสในการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การคิดนอกกรอบที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรม หรือความคิดต่าง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัป และเอสเอ็มอี เห็นความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแก่ธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จึงเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 


ทั้งนี้ จากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายไม่แน่นอน ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และสร้างความแตกต่าง นวัตกรรม จึงถูกนำมาใช้เป็นอาวุธที่สำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจในโลกการค้ายุคดิจิทัล ที่จะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรม นวัตกรรม จึงถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ขาดไม่ได้ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแก่ธุรกิจของตนเอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดงาน “Biz SPACE Startup Solutions for SME” กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs เพื่อขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship : IDE) เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและการจัดเก็บสินค้ารวมถึงไอเดียการสร้างธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ Auditorium Room ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Xchange) ถนนกรุงธนบุรี 

ที่มา www.mgronline.com