“พาณิชย์” เสริมแกร่งแฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ ดันแฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย จับมือธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ให้สินเชื่ออัตราพิเศษ ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่ยั่งยืน 20,000 ราย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ใช้ Local Franchise หรือแฟรนไชส์ท้องถิ่นในการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเป็นการนำแฟรนไชส์ที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศมาพัฒนาเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งคัดเลือกแฟรนไชส์จากทั่วประเทศจำนวน 95 รายเข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการของธุรกิจ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เลือกธุรกิจที่มีเงินลงทุนไม่สูง (ไม่เกิน 5 หมื่นบาท) เป็นธุรกิจง่ายๆ เช่น ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง กาแฟโบราณ ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ รวมแล้วมีประมาณ 100 แบรนด์ โดยนำแฟรนไชส์ดังกล่าวไปออกงานแสดงสินค้าใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงราย บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ สกลนคร สงขลา ลำปาง นครศรีธรรมราช พิษณุโลก กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และจังหวัดที่มีประชากรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก โดยจะเริ่มดำเนินการจังหวัดแรกประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561 และจะมีธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารออมสินจะเริ่มให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก เริ่มให้สินเชื่อเมื่อในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้สินเชื่อ 0% สำหรับ 6 เดือนแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ว่างงานและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนพอสมควรที่ติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อเงินลงทุนจากธนาคาร โดยกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพว่าสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้มากน้อยเพียงใด โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
https://mgronline.com