“ฟิทช์เรทติ้งส์” จัดอันดับเครดิต SME Development Bank ระดับ “AAA” สูงสุดในประเทศ

“ฟิทช์เรทติ้งส์” ประกาศจัดอันดับเครดิต SME Development Bank อยู่ที่ “AAA” ถือเป็นอันดับเครดิตสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สะท้อนความมีเสถียรภาพ และความสำคัญเชิงนโยบายของรัฐบาล เชื่อจ่อออกจากแผนฟื้นฟูเร็วๆ นี้ ด้าน “มงคล” ชี้ผลจากบทบาทพัฒนาเอสเอ็มอีไทย

 

รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ธพว. ให้อยู่อันดับเครดิตที่ ‘AAA (tha)’ นับเป็นอันดับเครดิตสูงที่สุด สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ สะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่า ธพว.มีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคาร ตามกฎหมายให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนั้น ยังแสดงถึงความเป็นไปได้สูงที่ ธพว.จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

แม้ ธพว.ยังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ด้วยคุณภาพสินทรัพย์และผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงฐานะทางการเงินโดยรวม อีกทั้งยังคงได้รับประโยชน์จากการผ่อนผันในด้านเกณฑ์การกำกับดูแลจนกว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ จึงเชื่อว่า ธพว.จะสามารถออกจาก แผนฟื้นฟูได้ในอีกไม่นาน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank กล่าวว่า ธพว.ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ ‘AAA (tha)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพเครดิตของธนาคาร และความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนฟื้นฟูของคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)เป็นไปตามเป้าหมาย

และเมื่อเร็วๆ นี้ ธพว.ได้รับ 92.07 คะแนน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งคะแนนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงสุด และอยู่ลำดับที่ 10 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 แห่ง ที่ถูกประเมิน รวมถึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (2559) ได้รับ 89.55 คะแนน ลำดับที่ 13  บ่งบอกว่า ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อเนื่อง

ที่มา : www.mgronline.com