“แล็บประชารัฐ” มอบคูปองส่งท้ายปี ยกระดับมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอี โอทอป

แล็บประชารัฐเตรียมส่งมอบคูปอง 5,000 บาทให้กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี โอทอป ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสสุดท้าย นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอทอป และวิสาหกิจชุมชน ในโครงการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์ โดยช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้แล็บประชารัฐได้เตรียมมอบคูปองมูลค่า 5,000 บาทแก่กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอทอป สินค้าเกษตร และกลุ่มเครื่องสำอางทั่วไป เพื่อยกระดับสินค้าในกลุ่มดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน พร้อมออกจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับแล็บประชารัฐ ได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านแพกเกจ 4 กลุ่ม ได้แก่ ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อน ระบบตรวจวัดวิเคราะห์มาตรฐาน ภาครัฐ รายการตรวจฉลากโภชนาการ และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะเป็นการช่วยยกระดับสินค้า รองรับการแข่งขันในระดับสากลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันแล็บประชารัฐจะมีกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 6 แห่ง ได้แก่ ที่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพฯ

— ที่มา : MGR Online