ก.พาณิชย์ เปิดตัว “ร้านหนูณิชย์ติดดาว” ขายอาหารประหยัดคู่มาตรฐานเยี่ยม

“สนธิรัตน์” เปิดตัว “ร้านหนูณิชย์ติดดาว” ขายอาหารราคาประหยัด แถมยกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งเป้าภายในปีนี้เกิน 500 ร้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดตัว “ร้านหนูณิชย์ติดดาว” ว่า โครงการร้านอาหารหนูณิชย์ มีวัตถุประสงค์จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจานละไม่เกิน 35 บาท เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ 12,200 ร้านทั่วประเทศ และร้านหนูณิชย์รูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck อีก 19 คัน ทั้งนี้ ร้านหนูณิชย์ติดดาว คือ ร้านที่ผ่านการยกระดับ โดยระยะแรก 387 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 70 ร้าน และภูมิภาค 272 ร้าน ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบเข้มงวดจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ไม่เน้นเพียงราคาถูกและเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณภาพ โดยเฉพาะความอร่อย และสะอาด รวมถึงสถานที่บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ อาทิ ห้องน้ำ เพื่อให้เป็นที่นิยมของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าภายในปีนี้ (2560) จะมีร้านหนูณิชย์ได้รับการติดดาวเกิน 500 ร้านแน่นอน ซึ่งจะไม่เน้นการเพิ่มปริมาณ แต่จะเน้นให้มีร้านอาหารคุณภาพ โดยเฉพาะความอร่อยที่จะสามารถดึงดูดผู้บริโภค และยังเป็นแรงผลักดันให้ร้านหนูณิชย์ยกระดับคุณภาพตามไปด้วย ขณะที่ร้านหนูณิชย์ติดดาวจะมีการทบทวนมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หากพบไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะถอดป้ายตราสัญลักษณ์ทันที สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสังเกตร้านที่มีป้ายตราสัญลักษณ์ “หนูณิชย์” หรือเข้าไปตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ โดยโหลดแอปพลิเคชัน “หนูณิชย์” สามารถเลือกดูได้ทั้งร้านหนูณิชย์ที่ได้รับการติดดาว ร้านยอดนิยม และสามารถค้นหาร้านหนูณิชย์ที่อยู่ใกล้ตัวได้ โดยสามารถกดเลือกแผนที่นำทางไปยังร้านได้

— ที่มา : MGR Online