จ๊อบไทยเผยสถิติงานยอดนิยมเด็กจบใหม่สมัครมากสุด

จ๊อบไทยชี้นักศึกษาจบใหม่ปีการศึกษา 2559 สนใจสมัครงานธุรการ/จัดซื้อมากสุด ขณะที่นายจ้างเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีตำแหน่งงานขายสูงถึง 25.7 ส่วนสายอาชีวะตำแหน่งช่างเทคนิคมีการสมัครงานมากที่สุด แต่องค์กรธุรกิจต้องการงานขายไม่ต่างจากเด็กจบปริญญาตรี มั่นใจแนวโน้มอาชีพด้านสุขภาพ/โภชนาการ อาหาร และเครื่องดื่ม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์ JobThai.com เผยข้อมูลการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ว่า ในปีนี้คาดว่านักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศจะมีประมาณ 468,000 คน (ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ขณะที่การว่างงานอยู่ที่ 1.1% หรือประมาณ 4 แสนคน ซึ่งในฐานะที่เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของไทย มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ได้รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ที่ใช้บริการจ๊อบไทยในการหางานประมาณ 138,000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน ทั้งนี้ พบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ ‘ระดับปริญญาตรี’ สมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 1. งานธุรการ/จัดซื้อ 15.3% 2. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานวิศวกรรม 9.2% 3. งานบัญชี/การเงิน 8.2% 4. งานทรัพยากรบุคคล 7.3% โดยสาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ 1. งานขาย 25.7% 2. งานบริการลูกค้า 9.9% 3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม 8% งานวิศวกรรม 7.2% และงานช่างเทคนิค 6.5% ซึ่งสายงานที่มีการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตราต่อ 44 คน งานสื่อสารมวลชน 1:25 คน งานวิทยาศาสตร์/วิจัยและพัฒนา 1:24 คน งานลอจิสติกส์/ซัปพลายเชน 1:15 คน งานอาจารย์/นักวิชาการ 1:13 คน ส่วนสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ ‘ระดับอาชีวศึกษา’ สมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 1. งานช่างเทคนิค 23.3% 2. งานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 15.8% 3. งานบัญชี/การเงิน 10.9% 4. งานลอจิสติกส์/ซัปพลายเชน 7.1% ขณะที่สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ได้แก่ งานขาย 29.7% งานช่างเทคนิค 19.8% งานอาหาร/เครื่องดื่ม 12.9% งานบริการลูกค้า 7.5% และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 6.6% โดยสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา 1:17 คน งานบัญชี/การเงิน 1:11 คน งานธุรกิจการ/จัดซื้อ และงานเลขานุการ 1:10 คน และงานคอมพิวเตอร์/ไอที 1:7 คน ขณะที่ในส่วนของอัตราเงินเดือนที่นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีต้องการได้รับเฉลี่ยประมาณ 11,000-25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ครองแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมาคือวิศวกรรม 15,000-25,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ได้แก่ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ แต่หากนักศึกษาจบใหม่มีทักษะด้านภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ยหลายเท่าตัว นางสาวแสงเดือนกล่าวต่อว่า จากสถิติข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์จ๊อบไทย ที่ช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์การหางานของนักศึกษาจบใหม่ และข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน รวมถึงองค์กรยังใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเข้าใจความต้องการของเด็กจบใหม่ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน เพื่อสำรวจปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พบว่า 1. เปลี่ยนงานบ่อย 2. ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 3. การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 4. มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป และ 5. การทำตามกฎระเบียบ ซึ่งปัจจุบันจ๊อบไทยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ประมาณ 16,000 อัตรา และมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการอัปเดตตำแหน่งงานว่างอยู่ตลอดเวลา ทำให้ที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของเว็บไซต์จ๊อบไทยมียอดการเติบโตทางธุรกิจประมาณ 10% ต่อปี

— ที่มา : MGR Online