“สมคิด”ถกคลังวันนี้สรุปมาตรการช่วยเอกชน

สมคิดเดินหน้าหารือกระทรวงการคลังเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นำเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้จะมีการประชุมหารือกับกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปมาตรการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์           การแพร่นระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 รวมถึงสถานประกอบการที่ต้องหยุดตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า  เนื่องจากการระบาดของโรคดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน  รัฐบบาลจึงต้องมีการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  ประเด็นที่สำคัญก็คืออยากขอความกรุณาผู้ประกอบการอย่าเลิกจ้างงาน  ช่วยชะลอการเลิกจ้าง  โดยอยากให้ผู้ประกอบการคิดถึงคนที่อยู่กับบริษัท หากต้องตกงาน ครอบครัวจะเป็นอย่างไร  ซึ่งหากโรงงานไม่ปิดก็ไม่ควรเลิกจ้าง แต่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยด้วย โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมาบ้างแล้ว