สรรพากร เตรียมเก็บภาษีร้านค้าออนไลน์

กรมสรรพากร เตรียมเก็บภาษีร้านค้าออนไลน์ โดยให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมลูกค้าที่มียอดฝาก-รับโอนเงิน ตั้งแต่ 3 พันครั้งต่อปี

กรมสรรพากร อยู่ระหว่างผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อีเพย์เมนต์)

ซึ่งจะทำให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี แต่ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากกฎหมายนี้ คือ ร้านค้าออนไลน์ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษี

สาระสำคัญของกฎหมายนี้ คือ กำหนดให้สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าให้กรมสรรพากรรับทราบ ประกอบด้วย                                                                                                              1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี                                                    2.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้ง และมียอดรวมของกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

โดยกรมสรรพากรจะเก็บข้อมูลเป็นเวลานาน 10 ปี และเบื้องต้นตามแผน กำหนดให้รายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมเกิดขึ้นในรอบปีภาษี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2562) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ในเดือน มี.ค. 2563

ทั้งนี้ หากสถาบันการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม จะถูกปรับ 1 แสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่เปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษีก็มีการปรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

news.mthai.com