สรุปภาพรวมพายุ ‘โพดุล’ เสียหายแค่ไหน มาตรการช่วยเหลือเป็นอย่างไร

นับตั้งแต่พายุโพดุลจะโถมเข้าสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลกระทบจากพายุดังกล่าวยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเร็วๆ นี้มีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุดีเปรสชัน ‘คาจิกิ’ จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยวันที่ 3-4 กันยายนนี้ ทำให้หลายหน่วยงานต่างลุกขึ้นมาเตรียมรับมือที่สิ่งที่จะเกิดขึ้น

https://thestandard.co