สสว.จับมือ ธพว. HKTDC ปั้นต้นแบบ SMEs 20 รายโกอินเตอร์

สสว.จับมือ ธพว. และ HKTDC ผุดโครงการ “SME IDOL” ครั้งแรกในไทย เปิดรับ SME 40 ราย คัดเลือกเหลือต้นแบบ 20 ราย  เข้าร่วมออกบูทงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ณ ฮ่องกง ฟรี    ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทางและที่พักทางผู้ประกอบการต้องจ่ายเอง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมกันจัดทำ โครงการ “SME IDOL 2018” เป็นโครงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยจัดอบรมด้านต่างๆ จากวิทยากรคนไทยและต่างชาติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการ SME   ต้นแบบเข้าร่วมงาน       HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นต้นแบบ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)และได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสินค้าในโซน Thailand Pavilion ภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair2018 ณ ฮ่องกง

“โครงการ SME IDOL จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจมาร่วมถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การเริ่มร่างสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เทคนิคในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับผู้ซื้อ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถือเป็นการส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล และสร้างตัวอย่างต้นแบบที่ดีของ SME ไทยให้แก่ SME รุ่นต่อไป” ผอ.สสว.กล่าว

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า โครงการ “SME IDOL 2018” เป็นอีกหนึ่งโครงการในการสร้างผู้ส่งออก สนับสนุนช่วยขยายช่องทางการตลาดและต่อยอด สู่เวทีระดับสากล โดยจะคัดเลือกลูกค้าธนาคารกลุ่มสินค้าตกแต่ง (houseware) เช่น ของใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และสปา เป็นต้น ที่มีศักยภาพโดดเด่นเหมาะแก่การส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมส่งออก การเข้าถึงตลาดจีน E-Commerce เป็นต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

นายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) กล่าวว่า HKTDC ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยมากกว่า700 รายต่อปีในการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ และเรามีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุน SME ไทยในครั้งนี้ ปัจจุบันมีนักออกแบบไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่นอกเมืองและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้และการสร้างเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ สสว. และ ธพว.
ในการช่วยลดช่องว่างและอุปสรรคสำหรับนักออกแบบไทยให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ในอนาคต

สำหรับโครงการ SME IDOL จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ประกอบการ SME สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sme.go.th
และส่งอีเมลมาที่ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. osmepinter@gmail.com ขณะที่ ธพว.จะรับสมัครจากลูกค้าของธนาคาร โดยรอบแรกทั้งสองหน่วยงาน
จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย และจะเปิดอบรมพร้อมให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวนำเสนอแผนงานธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่
26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อคัดเลือกต้นแบบ SME ไทยจำนวน 20 ราย เข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตนเอง ทั้งค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งสินค้า โดย สสว. ธพว. และ HKTDC ให้การสนับสนุนพื้นที่
แสดงสินค้า พร้อมบริการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างงาน และช่วยประสานงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทย
https://mgronline.com